Follow by Email

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΑ, ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ
Ἀπὸ αὔριο 3 Νοεμβρίου τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα θὰ εἶναι ἀνοιχτά, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς δικομματικῆς ὑποτελοῦς κυβέρνησης. Αὐτὸ πού ἀκόμη καὶ οἱ ἀλλόθρησκοι Τοῦρκοι κατακτητὲς σεβάστηκαν, δηλ. τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἔρχεται μία ὁμάδα «χριστιανῶν» νὰ ἐπιβάλλει στὸν ὀρθόδοξο καὶ πιστὸ στὶς παραδόσεις του ἑλληνικὸ λαό.
Σὲ μία ἐποχὴ πού ὁ λαὸς περνάει δύσκολες στιγμές, πού δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσει οὔτε καν τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὶς καθημερινές του ἀνάγκες, ὅταν περισσότεροι ἀπὸ 3000 συμπολίτες μας ἔχουν αὐτοκτονίσει, οἱ κυβερνῶντες μᾶς προσφέρουν περισσότερες εὐκαιρίες γιὰ ψώνια. Λὲς καὶ μᾶς περισσεύουν τὰ χρήματα, καὶ αὐτὸ πού μᾶς λείπει εἶναι ὁ χρόνος γιὰ νὰ τὰ ξοδέψομε.
Ἂς μὴν γελιόμαστε. Σκοπός τους δὲν εἶναι νὰ τονώσουν τὴν ἀγορά. Θέλουν νὰ κλείσουν οἱ μικρομεσσαῖες ἐπιχειρήσεις πού δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὰ ἔξοδα λειτουργίας τους, καὶ νὰ λυμαίνονται τὴν ἀγορὰ οἱ ξένες πολυεθνικές. Ἴσως ἀργότερα μᾶς ποῦν ὅτι ἡ ἀργία θὰ μεταφερθεῖ στὸ Σάββατο (τὴν Ἑβραϊκὴ ἀργία πού θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση).
 Ὁ Ἅγιος τῆς Ρωμιωσύνης, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς μᾶς προτρέπει ἂν εἴμαστε χριστιανοὶ νὰ φυλλάξομε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ  προειδοποιεῖ ὅτι ὅποιος ἐργάζεται αὐτὴ τὴ μέρα ἢ τὸ παιδί του θὰ ἀρρωστήσει ἢ τὸ ζῶο του θὰ  ψοφίσει ἢ ἄλλο κακὸ θὰ πάθει.
Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ:  «Ἐξ ἡμέρας ἐργᾶ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου, τῃ δὲ ἡμέρα τῃ ἑβδόμη σαββάτα Κυρίῳ τῷ Θεῳ σου» ( Ἐξ. 20,9). Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Κύριο. Μὲ ἐκκλησισμό, συμμετοχὴ στὴ Θ. Κοινωνία ἔργα ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπο κ.λ.π. Ἡ παραβίασή της, ὅπως καὶ ἡ παραβίαση κάθε ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, δὲν περνᾶ χωρὶς συνέπειες. Καὶ  αὐτὸ τὸ ζεῖ ἔντονα ὁ σημερινὸς κόσμος.
Ἀκόμα, ἡ Κυριακὴ εἶναι εὐκαιρία νὰ βρεθεῖ ὅλη ἡ οἰκογένεια μαζί, μετὰ ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὶς ἔγνοιες τῆς ἑβδομάδας. Τὸ Κυριακάτικο τραπέζι, ἡ βόλτα κοντινὴ ἢ μακρύτερη εἶναι  ἀφορμὲς γιὰ νὰ περάσουν κοινὲς στιγμὲς σύζυγοι, γονεῖς μὲ παιδιὰ καὶ νὰ τονωθοῦν οἱ δεσμοὶ τῆς οἰκογένειας. Μήπως, ὅμως θέλουν νὰ χτυπήσουν καὶ τὰ δύο προηγούμενα; Δηλ. τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν Ἐκκλησία;
Συνέλληνα, συμπολίτη, ἀδερφέ! Αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ δύναμη εἶναι στὸ χέρι σου.  Δὲν μπορεῖ νὰ σὲ ὑποχρεώσει κανεὶς νὰ ὑπακούσεις στὸ νόμο τους. Μὴν ξεχνᾶς ὅτι οἱ νόμοι ἔχουν τὴν ἰσχὺ πού τοὺς δίνουν οἱ λαοί. Μὴν πᾶς νὰ ψωνίσεις τὴν Κυριακή. Σκέψου ὅτι ὁ ὑπάλληλος πού θὰ σὲ ἐξυπηρετίσει ὑποχρεώθηκε νὰ εἶναι μακρυὰ ἀπὸ τοὺς δικούς του, γιὰ νὰ κερδίζουν οἱ μεγαλοεπιχειρήσεις. Δῶσε του τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπιστρέψει κοντά τους. Ἐπιπλέον, μὴν παραβεῖς τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Τότε θὰ δεῖς τὴ βοήθειά Του.     

  π. Γεώργιος Μανθαιάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου